CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Munkatársaink, szociális segítőmunka keretében szociális, mentálhigiénés, anyagi, életvezetési nehézségekkel küzdő egyéneknek, családoknak, valamint krízishelyzetben lévőknek nyújtanak segítséget.

Célunk, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

 

Szolgáltatásaink:

  • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
  • pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
  • információnyújtás,
  • szociális segítőmunka a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának érdekében,
  • közösségfejlesztő, egyéni és csoportos, gyermek, felnőtt és családos programok szervezése,
  • a kapott jelzés alapján, a problémákkal küzdő személyek, családok felkeresése, szükség esetén a feltárt problémák jelzése a hatáskörrel rendelkező társintézmények felé,
  • segítő beszélgetés.

 

Ügyfeleinkkel törénő kapcsolattartás családlátogatás keretében saját otthonunkban, intézményünkben, telefonon és elektronikus úton valósul meg.

 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA