EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

   

Prevenciós, szabadidős tevékenységek

Újbuda Önkormányzata a 2015. évben fogadta el a Kerületi Esélyegyenlőségi Programot a 2016-tól 2020-ig tartó időszakra.

  

A Program megvalósításában az Újbudai Humán Szolgáltató Központ is számos feladatot vállalt azzal a céllal, hogy megelőzze a sérülékeny társadalmi csoportok perifériára sodródását.

Központunk, a Program által biztosított forrásoknak köszönhetőn a kerület által kötelezően ellátandó gyermekvédelmi feladatokon túl, képes arra, hogy a már korábbi években jól működő programokat, szolgáltatásokat fenntartsa továbbá számos innovatív, illetve modellértékű aktivitást, fejlesztést valósítson meg évről-évre.

   

Feladatink:

  • a gyermeküket egyedül nevelő nőket (és férfiakat) segítő, tehermentesítő kerületi szolgáltatások fejlesztése, bővítése.
  • A szegregáció által veszélyeztetett területen növekedjen a veszélyeztetett fiatalokat saját környezetükben elérő prevenciós utcai szolgáltatások, segítségnyújtások kapacitása. Az utcai szolgáltatások terjedjenek ki az alapvető testi, egészségügyi, szexuális ismerethiányok pótlására, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos prevencióra és a kriminalizálódás megelőzésére. Bővüljenek és fejlődjenek a fiatalok számára célzottan biztosított felvilágosító utcai és közösségi programok.
  • Bővíteni, fejleszteni szükséges a kerületben működő prevenciós gyermekvédelmi szolgáltatásokat.
  • Bővíteni, fejleszteni szükséges a közterületi közösségi tevékenységekhez kapcsolható prevenciós és segítségnyújtó kerületi szolgáltatásokat (pl. védett játszóterek).
  • Szociokulturális szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek és családjaik segítése innovatív, modellprogram megvalósításával.

A programok jellegüket tekintve:

Táborok, különálló programok, klubfoglalkozások, felvilágosító programok.

Helyszínét tekintve intézményen belüli, külső helyszínes, valamit tábor jellegű.

  • klubfoglalkozások,
  • gyermekprogramok,
  • kamasz programok,
  • családos programok, és
  • prevenciós jellegű szolgáltatások.

Programjaink folyamatosak, melyekről bővebben olvashat az AKTUÁLIS PROGRAMOK menüpontban, valamint hírdetőtáblánkon, szórólapjainkon, illetve ezekről az intézményünkben személyesen is érdeklődhet.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA