GY.I.K.

    

Mikor kereshetem az Újbudai Humán Szolgáltató Központot?

Ha úgy érzi, hogy a problémájával magára maradt, nem biztos abban, hogy milyen ellátásra jogosult, hogyan jut hozzá, mit, hol, hogyan kell igényelni, váratlanul olyan problémái adódtak, melyekre nem talál megoldást!

  

Miben tudunk segíteni?

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy Család- és Gyermekjóléti Központ

     

Ki kérhet segítséget?

Újbuda lakossága kicsiktől a nagyokig...

   

Hogyan vehetem igénybe a szolgáltatást?

 • Önkéntesen,
 • a gyermek és/vagy szülője megkeresése alapján,
 • jelzőrendszeri tag jelzése alapján, adatlapon, írásban
 • gyámhivatali kötelezettség alapján,
 • bírósági ítélet, végzés alapján (kapcsolattartási ügyekben)
 • állampolgári bejelentés szerint.

Kapcsolattartás a szolgáltatás ideje alatt:

 • személyesen az Újbudai Humán Szolgáltató Központban,
 • személyesen az Ön otthonában,
 • telefonon,
 • elektronikus formában,
 • egyéb helyszínen (pl.: egészségügyi, nevelési, oktatási intézmény)

A segítő munka folyamatában a beszélgetés őszinte, hiteles, személyes hangvételű, megfelel a szociális munka etikai szabályainak, valamint a kliens személyiségi jogait tiszteletben tartja.

A felvetődő igények, problémák megbeszélése az együttműködés – írásos megállapodás – rögzítésével történik.

   

Hol és hogyan adhatom be a VICUS-t?

A VICUS támogatásra a szociálisan rászoruló XI. kerületi több mint 1 éve bejelentett lakcímmel rendelkező magányszemély jogosult, valamint a XI. kerületi székhellyel rendelkező intézmény, egyesület, alapítvány.

A pályázati adatlapot személyesen vagy postai úton lehet beadni a:

 

Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzat VICUS XI. Közalapítvány Kuratóriuma

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Fogadóóra: kedd, csütörtök 16-18 óra között

Telefon: +361 372-3454 a fogadó óra időpontjában

 

Bővebb információ, letölthető formanyomtatvány:

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/tamogatasi-palyazatok/palyazati-kiiras-kozalapitvanyi-tamogatas-elnyeresehez

   

Hogyan közvetítenek adományokat?

Adomány átvételére jogosultak azok a XI. kerületi lakosok, akik érvényes lakcímkártyával, valamint saját jogú lakhatással (öröklakás, bérlakás, szerződött albérlet) rendelkeznek. Élelmiszercsomagot igényelni egy évben három alkalommal lehet, az átvételek időpontjai között pedig minimum 2 hónapnak el kell telnie.

 • A támogatást háztartásoknak nyújtják, így azonos lakcímre nem lehetséges több személynek, több csomagot kiadni.
 • A támogatást részben Újbuda Önkormányzatának segítségével, részben a kerület lakosságának felajánlásaiból nyújtják.
 • Előfordulhat, hogy a beérkező adományok nem elegendőek a támogatás nyújtásához, így türelmüket kérik az átmeneti időszakban.
 • Ruházati támogatást kettő hetente, éves naptári terv alapján lehet igénybe venni.
 • Pékáru támogatást minden hét csütörtökön 9:30 órától lehet igényelni.

  

Átvehető:

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Budai Régió XI. kerületi kirendeltség

Cím: 1117 Bp. Erőmű utca 8.,

Telefon: +361 209-4250;

E-mail: ujbuda@voroskeresztbp.hu)

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda: 9-15 óráig

   

Mi a szociális diagnózis?

A szociális diagnózis az egyén

 • személyi állapotára és családi kapcsolataira,
 • lakhatási körülményeire,
 • egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára,
 • mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
 • kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
 • munkaerőpiaci státuszára,
 • krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére,
 • támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékére és
 • számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására vonatkozó adatokat tartalmazza.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser, a szociális diagnózis elkészítése során

 • megismeri az igénylő, valamint családja helyzetének, szükségletei meglétét vagy hiányát, valamint megállapítja jogosultságát,
 • megállapítja a megfelelő szolgáltatásokat és szolgáltatási elemeket,
 • az igénylő tájékoztatja a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség esetén segítséget nyújt a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

A szociális diagnózis felvétele strukturált mélyinterjúval történik.

      

Mit hozzak magammal az adósságkezeléshez? Adósságkezeléshez beszerzendő dokumentumok:

 • Bankszámlakivonat
 • Családi pótlék szelvény (utolsó havi)
 • GYES/GYED/GYET szelvény (utolsó havi)
 • GYES/GYED/GYET határozat
 • Iskolalátogatási igazolás (14 év felett)
 • Jövedelemigazolás / Fizetéspapír
 • Munkaügyi Központ határozata
 • Jövedelemnyilatkozat (kézzel írott is lehet)
 • Nyugdíjintézet éves kimutatása nyugdíj összegéről
 • Nyugdíjszelvény (utolsó havi)
 • Gyermektartás összegéről határozat
 • Lakásbérleti szerződés
 • Lakásbérleti szerződés felmondó levél
 • Orvosi leletek
 • Válásról határozat
 • Hátralék kimutatás FŐTÁV
 • Hátralék kimutatás Díjbeszedő
 • Hátralék kimutatás Közös költség
 • Hátralék kimutatás DHK
 • Hátralék kimutatás lakbér
 • Lakáshitel – törlesztő részletről kimutatás
 
Közüzemi szolgáltatók elérhetősége:
ELMŰ https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/
FŐGÁZ https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/
Díjbeszedő Holding Zrt. http://www.dbrt.hu
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) http://www.ftszv.hu
Fővárosi Vízművek https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt http://www.fcsm.hu/
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. http://kemenysepro.hu/

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA