Gratulálunk! Intézményünk vezetője kitüntetést kapott a Kerület Napján

22 éves hagyomány, hogy az önkormányzat minden évben 11. hó 11-én ünnepli meg a Kerület Napját, hogy átadhassa Újbuda legrangosabb elismeréseit.Az eseményen azokat ismerték el, akik teljesítményükkel, életművükkel hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, így mások mellett díjazták Újbuda kiváló építészét, pedagógusát, intézményvezetőjét, sportolóját.

22 éves hagyomány, hogy az önkormányzat minden évben 11. hó 11-én ünnepli meg a Kerület Napját, hogy átadhassa Újbuda legrangosabb elismeréseit. A Műegyetemen rendezett gálaesten László Imre polgármester, Orosz Anna és Tóth Endre országgyűlési képviselők, valamint Bősz Anett főpolgármester-helyettes mondott ünnepi beszédet.

Az eseményen azokat ismerték el, akik teljesítményükkel, életművükkel hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, így mások mellett díjazták Újbuda kiváló építészét, pedagógusát, intézményvezetőjét, sportolóját. Újbuda díszpolgára lett Szegedi Ferenc építészmérnök, volt újbudai polgármester, a címet posztumusz ítélték oda Mathiász Gábor borász, a Mathiász Hungarikum Életmű Program egykori elnökének.

 

Újbuda szolgálatáért elismerő címet vehetett át:
 • Bunkóczi Szilvia, Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztály egészségügyi referense, a kerületi lakosok egészségügyi alapellátásának szervezése és működtetése terén, valamint az országos COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet kerületi, önkormányzati feladatainak koordinálása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 • Kolonics Judit Irén, a kerületben végzett több évtizedes gyógypedagógusi munkája, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének, társadalomba való integrációjának elhivatottsággal való segítése elismeréseként.
Újbuda sportjáért életmű díjat vehetett át:
 • Szabari János kosárlabdaedző és sportvezető, a BEAC női kosárlabda szakosztályban, valamint a kerület sportéletében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Újbuda kiváló intézményvezetője elismerő címet vehetett át:
 • Györeiné Boross Csilla, az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetője a sajátos nevelési igényű gyermekek érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartó, elkötelezett iskolaigazgatói munkája elismeréseként.
 • Juhászné Csuka Csilla, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az ügyfelek, a munkatársak, valamint a társintézmények felé megnyilvánuló példaértékű elhivatottsága, és empátiája, valamint vezetői munkája elismeréseként.
Újbuda kiváló intézményvezető-helyettese elismerést vehetett át:
 • Juhász Tünde Enikő, a Lágymányosi Óvoda független óvodavezető-helyettese a korszerű vezetési követelményeknek való megfelelés terén nyújtott magas színvonalú, az intézmény jó hírnevét szolgáló munkája elismeréseként.
 • Székely Gabriella, a Dél-Kelenföldi Óvoda független óvodavezető-helyettese, a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozása terén nyújtott munkájáért, nevelőtestületi továbbképzések megtartásáért, a gyermekekért és családokért végzett odaadó szolgálatáért.
„Pro Architectura Újbuda” kitüntetésben részesült:
 • Szerdahelyi László okleveles építészmérnök posztumusz és Pesti József okleveles építészmérnök a XI. kerület, Magyar tudósok körútja 11. szám alatti irodaépület megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájuk elismeréseként.

Újbuda mesterpedagógusa elismerő címet vehetett át:
 • Pásztor Ágnes, az Albertfalvai Óvoda Érem utcai telephely óvodavezető-helyettese, a több évtizedes óvodapedagógusi és közel tíz éves vezetőhelyettesi munkája során tanúsított példaértékű elhivatottsága, széleskörű szakmai tudása, a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, szeretete, a szülőkkel való kiegyensúlyozott együttműködése során végzett munkája elismeréseként.
 • Nagyné Szaka Anita, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás terén tanúsított, elkötelezett, igényes és eredményes szakmai munkájáért, kiemelkedő munkabírásáért, a tudásmegosztás terén végzett előadói munkájáért.
 • Mészárosné Nécsey Ildikó tanító, a Kelenvölgyi Általános Iskolában végzett, több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkája, a logikai gondolkodás elterjesztése, innovációk bevezetése, a tehetséggondozás terén tanúsított elkötelezettsége elismeréseként.
Újbuda gyermekeiért elismerő címet vehetett át:
 • Krupa Erika óvodavezető-helyettes, a Dél- Kelenföldi Óvoda Cseperedő Óvoda telephelyén közel három évtizedes munkaviszonya alatti kiemelkedő csapatépítő tevékenységéért, a gyermekekért és családokért végzett odaadó, lelkiismeretes munkája elismeréseként.
 • Takács Ildikó pedagógus, a kerület gyermekeiért közel 30 éve végzett fáradhatatlan pedagógiai munkájáért, a gyermekek iránti határtalan szeretete, elfogadása és megbecsülése, innovatív szemlélete elismeréseként.
 • dr. Marczellné Bartha Andrea a Lágymányosi Óvoda óvodapedagógusa, a gyermekek érdekében végzett szeretetteljes, áldozatos munkája elismeréseként.

Újbuda gyermekeiért elismerő címben részesült:
 • Varga-Stelli Annamária szakszolgálati titkár, az újbudai családok szolgálatában eltöltött több évtizedes odaadó munkája elismeréseként.
 • Lengyelné Nádasi Andrea magyar szakos tanár, a kerületi partnervárosi iskolai programok és a nyári táborok színvonalas megszervezéséért, a kerületi partnervárosi együttműködések elősegítéséért, odaadó, lelkiismeretes munkája elismeréseként.
 • Gyenes Borbála táncművész, a két évtizede különböző korosztályú gyermekek tánctudásának, önbizalmának, testtudatának fejlesztése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként.
 • Gubik József és Gubikné Rikassy Barbara az Újbudai Babszem Táncegyüttes alapítói és vezetői, több mint két évtizedes, a gyermekek és a felnőttek igényeit követő, értékelvű, hiteles munkájuk elismeréseként.
 • Gévai Csilla illusztrátor, meseíró, a gyermekeknek szóló könyveiért, élményszerű grafikai alkotásaiért és a gyermekek körében végzett olvasást, megértést elősegítő, környezettudatot kialakító munkája elismeréseként.

Újbuda Díszpolgára címet vehetett át:
 • posztumusz – Mathiász Gábor szőlész, borász, a Mathiász Hungarikum Életmű Program egykori elnöke részére több évtizedes munkássága, a szőlészek és borászok társadalmáért végzett tevékenysége elismeréseként.
 • Szegedi Ferenc építészmérnök, volt újbudai polgármester részére több évtizedes kiemelkedő munkássága és példamutató emberi magatartása elismeréseként.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk!

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA